ANBI Stichting

 

Wat is ANBI ? 

 

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

Op grond van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d.12 juli 2013 tot wijzigen van de 'Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994', zijn ANBI-instellingen voortaan verplicht om een aantal gegevens op internet te publiceren.

Wanneer hier niet aan wordt voldaan, bestaat niet langer aanspraak op erkenning als ANBI-instelling.

Het vervallen van die erkenning betekent dat giften aan deze instelling niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Daarnaast zijn schenkingen en legaten niet langer vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting.