Donaties aan de Stichting Vrienden van 't Lôôsje

 

Giften en/of Schenkingen

Stichting Vrienden van 't Lôôsje geeft u naast al haar andere activiteiten graag de mogelijkheid om ook financieel bij te kunnen dragen. 

Uw bijdrage stellen we zeer op prijs en wordt besteed aan door de Stichting beoogde christelijke goede doelen zoals vermeld in ons beleidsplan.

 

Giften

Als u financieel wilt bijdrage aan de goede doelen dan kunt u een gift overmaken op ons banknummer: NL71RBRB0929880331 t.n.v. Stichting Vrienden van 't Lôôsje. 

Uw gift kunt u ook maandelijks doen, u kunt dit aanvinken tijdens uw bankoverschrijving. Kleine giften zijn ook zeer welkom. 

 

Periodieke schenking

Een andere vorm van schenken is de periodieke of lijfrenteschenking. Deze manier van schenken is zeer aantrekkelijk, omdat hij volledig aftrekbaar is voor de belasting.

Met een periodieke of lijfrenteschenking verplicht u zich om ten minste 5 jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag aan Stichting Vrienden van 't Lôôsje te schenken.

U moet deze gift wel vastleggen. De Belastingdienst heeft een overeenkomst opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. U hoeft deze overeenkomst niet naar de Belastingdienst te versturen, maar u moet hem wel goed bewaren.

Een geldige overeenkomst dient door de schenker als ook door de ontvanger te worden ondertekend.

 

De Belastingdienst kan om deze overeenkomst vragen als zij uw aangifte controleren.

U kunt hieronder het daarvoor bestemde formulier downloaden.

Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Stichting Vrienden van 't Lôôsje.

 

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI-verklaring ( Algemeen Nut Beogende Instelling )

Stichting Vrienden van 't Lôôsje heeft een ANBI-verklaring.

 

Download
150409-overeenkomst-periodieke-gift-in-g
Adobe Acrobat document 137.4 KB